Keresés
Keresés a teljes kínálatban.
Vevőszolgálat
Termékek
Információk
Visszavásárlási garancia
 

Pénz visszafizetési garancia

A Paplanpláza csapata megérti, hogy Ön fenntartással rendel meg online egy olyan terméket, ami meghatározó eleme lesz hálószobájának, mind használati, mind esztétikai szempontból. Nyilván Önben is megvan az igény arra, hogy megnézzen, megérintsen egy olyan terméket, amivel nap mint nap együtt fog élni.

Ezért 14 napos pénz visszafizetési garanciát vállalunk minden nálunk vásárolt termékre, ami azt jelenti, hogy Önnek lehetõsége van a megrendelt terméket otthonában megnézni, és amennyiben az nem felel meg az elõzetes elképzeléseinek, vagy elvárásainak, 14 napon belül kicseréljük, vagy a teljes vételárat megtérítjük.   A pénz visszafizetési garancia részletes feltételeirõl alább olvashat. Fontos tudnivaló, hogy higiéniai okok miatt csak akkor van erre lehetõség ha a termék nem került használatba.  Használt terméket nem áll módukban cserélni, vagy visszavásárolni.

Amennyiben élni kíván elállási jogával, arra kérjük Önt, hogy azt az érintett termékek állapotának megóvása érdekében minél elõbb tegye meg.
A 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 25§ kimondja, hogy „A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredõ értékcsökkenésért felel.
A 29§ értelmében azonban a fogyasztót megilletõ elállási és felmondási jog alól kivételt képez az e) pont szerint „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza.” Ennek értelmében a food-markt.com Textil Kft. nem köteles használt terméket kicserélni, még akkor sem ha annak reklamációja 14 napon belül megtörtént. Ez alól kivételt képeznek azon használt termékek, amellyel szemben minõségi kifogással él a fogyasztó.

Elállás gyakorlása postai úton

Naturtex Kft., 6728 Szeged, Cserje sor 9.

(Kérjük, a dobozt jelölje meg a következõvel: „vásárlástól elállás” ezzel segítve kollégánkat, hogy ügyét soron kívül kezelje. )

Elállás gyakorlása e-mailben

Elállási szándékát jelezheti a következõ elektronikus levélben küldött címen is: info@paplanplaza.hu

Kérjük, hogy levelében jelölje meg a következõket:

Címzett: info@paplanplaza.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére a következõ vevõszámmal kiadott megrendelés tekintetében:

A termék/ek átvételének idõpontja:

A vásárló (k) neve:

A vásárló (k) címe:

Dátum:

Kérjük, hogy elektronikus levelét arról a címrõl küldje, amellyel regisztrált áruházunkban.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettõl a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során, az eredeti ügyletsorán alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A termék visszajuttatása

A termék visszajuttatásának költségeit a vásárlót terhelik. Emellett a termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a távollévõk szerzõdéskötése nyomán felmerült és kifizetett összeg visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidõ betartottnak minõsül, ha a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi a terméket.

A Paplanpláza elnyerte az Árukeresõ.hu Megbízható bolt minõsítését a Vásárlói visszajelzések alapján. Vevõink 97%-a ajánlaná jó szívvel ismerõseinek a Paplanplázát!

http://www.arukereso.hu/stores/paplanplaza-s51193/velemenyek.html